Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2022./2023.

Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2022./2023.
19.06.2023.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor je nagradio ukupno 100 radova u pet kategorija: 59 radova u a) kategoriji, 15 u b), 7 u d), 2 u e) i 17 radova u f) kategoriji.
Među nagrađenima su i studenti Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta:
Korina Krog: Primjena bliskoinfracrvene spektroskopije u analizi procesa kompostiranja pokožice grožđa (mentorica izv. prof. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek)
Lovro Marjanović, Jana Perica, Klara Širić: Utjecaj ferocenskog templata ( Fcd, Fca, Fcda) na konformacijski prostor peptidomimetika pripravljanih i z ferocena i hidrofobnih aminokiselina (Val, Leu i Phe) (mentorica izv. prof. dr. sc. Monika Kovačević)
Gortan Ema, Hodžić Melisa, Košić Snježana, Krotin Sofija, Mandurić Karla, Marinić Ena, Oroz Valentina, Paulić Sara, Račić Nikolina, Radolović Katja, Šerka Michelle, Bošnjak Josip, Dolački Lorena, Đuran Ana, Gabrić Alen, Gjuras Karlo, Macan Klara, Pečak Mirta, Parajica Luka, Pernjak Josip: Projekt „Kuham za svoje srce“ (u suradnju sa studentima Medicinskog fakulteta)
Paula Mavretić (ERF), Petra Bračić (PBF): Utjecaj individualiziranih edukacijsko-rehabilitacijskih i prehrambenih smjernica na kvalitetu procesa hranjenja i poticanje poželjnih prehrambenih navika u djece s Down sindromom (mentorice prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Rumbak)

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak 29. lipnja 2023. u 12 sati u zgradi SEECEL-a, Radoslava Cimermana 88.

Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 11.15 sati (južni ulaz br. 3).

Popis svih dobitnika nagrade i ostale detalje možete pročitati na poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/dobitnici-rektorove-nagrade-u-ak-god-20222023/
Čestitamo nagrađenim studentima i njihovim mentorima!

{* *}