Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.
19.09.2022.

Dodjela Rektorove nagrade najboljim studentskim radovima i umjetničkim ostvarenjima na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu – Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./22.

Dobitnici Rektorove nagrade u ak.god. 2021/2022. s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

{* *}