Rektorova nagrada studentima u ak. god. 2022/2023.

Rektorova nagrada studentima u ak. god. 2022/2023.
28.02.2023.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je petak, 28. travnja 2023. do 16 sati.
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

{* *}