Knjiga: ''100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani''

''100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani'' je namijenjena budućim ili bivšim studentima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili onima kojima su hrana i prehrana posao ili interes. ''100 crtica'' ima za cilj pojasniti što je nutricionizam, koje teme nutricionizam uključuje i ukazati na autore i institucije koji se bave različitim aspektima multidisciplinarne znanosti o prehrani.

100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani

{* *}