Akademska mobilnost - kriteriji 2023./2024.

KRITERIJI NATJEČAJA ZA AKADEMSKU MOBILNOST

Prednost za dodjelu financijske potpore imat će kandidati koji nisu otišli na mobilnost u okviru programa Erasmus te  koji  nisu  primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus+

Kandidati  nisu  primili  financijsku  potporu  u  okviru  Programa  bilateralne  mobilnosti te kojima Sveučilište u Zagrebu nije financiralo mobilnost temeljem standardnih  međusveučilišnih  sporazuma  tj.  koji  nisu  dobili  potporu  na  Natječaju  za akademsku mobilnost.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima poredanim po redu važnosti:

1.kvaliteta nastavnog plana/plana rada
2.korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi
3.dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti
4.način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu
5.sveopća kvaliteta kandidata.

U obzir će se uzimati i sljedeći kriteriji redoslijedom:

za podučavanje:
1.znanstveno-nastavno zvanje
2.suradničko zvanje višeg asistenta
3.suradničko zvanje asistenta i status znanstvenog novaka

za osposobljavanje:
1.suradničko zvanje asistenta i status znanstvenog novaka
2.suradničko zvanje višeg asistenta
3.znanstveno-nastavno zvanje te stručno i administrativno osoblje

{* *}