Međunarodni programi razmjene

Prehrambeno-biotehnološki fakultet aktivno sudjeluje u razmjeni nastavnika i studenata putem ERASMUS programa.

Popis sklopljenih Erasmus ugovora:

Studenti se mogu natjecati za dvije vrste ERASMUS + stipendija, stipendije za studijske boravke i stipendije za stučnu praksu. Za svaku vrstu stipendija Sveučilište u Zagrebu raspisuje poseban natječaj svake godine, a studenti potrebnu dokumentaciju prema uvjetima natječaja predaju u zadanom roku u Uredu za međunarodnu suradnju PBF-a. Sve dodatne informacije vezane uz ERASMUS mobilnosti mogu se također dobiti u tom Uredu.

Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti

Erasmus intenzivni tečaj jezika - eilc

Prijave za EILC - Erasmus intenzivni jezični tečaj: isključivo odabrani i nominirani studenti mogu se prijaviti i za intenzivni tečaj stranoga jezika. Tečajevi se održavaju za manje poznate jezike (ne odobravaju se za engleski, francuski, njemački i standardni španjolski jezik) i dolaze u obzir samo početni i srednji tečaj jezika.

Rok za EILC prijavu studenata Sveučilišta u Zagrebu je zaključno s:

Odustanak od razmjene

Studenti mogu odustati od razmjene. Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 10. svibnja 2016. za zimski semestar, odnosno do 5. rujna 2016. za ljetni semestar. Mole se studenti da ukoliko imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu da ode na razmjenu.

 U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u zadanom roku.

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije

{* *}