CEEPUS

CEEPUS/Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe koji se ostvaruje na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u okviru Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 8. prosinca 1993. godine.

Sadašnje ugovorne stranke u okviru CEEPUS-a čine Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmjena odvija se u okviru mreža sveučilišta. Svaka od mreža ima određeni broj ciljanih predmeta. Suradnja se odvija posebno na osnovi korespondencije instituta/fakulteta/zavoda pojedinih sveučilišta koji su aktivni u istom predmetnom području. Na svakom fakultetu postoji znanstveni koordinator koji provodi studijsku potporu, a u svakoj državi postoji Nacionalni CEEPUS koordinator (NCO) koji koordinira program na razini države.

Početkom svake kalendarske godine prijavljuju se nove ili produžuju stare mreže za slijedeću akademsku godinu. Do kraja svibnja iste godine Joint Committee of Ministers odobrava ili odbacuje prijavljene mreže.

Popis svih CEEPUS mreža sa kompletnim programom, Internet stranicama i kontakt adresama znanstvenih koordinatora pojedinih fakulteta (link na http://www.ceepus.info/)

Prehrambeno-biotehnološki fakultet koordinira radom mreže HR-0306 „For safe and healthy food in Middle-Europe“ u koju su još uključene sljedeće institucije:

Faculty of Food Science, Corvinus University, Budimpešta

BOKU University, Beč

Technical University, Graz

Mendel University, Brno

University „J.J. Storssmayer“, Osijek

University of Life Sciences, Varšava

„Babes-Bolay“ University, Cluj-Napoca

University of Novi Sad

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

Faculty of Health Sciences, University of Primorska

Technical University, Bratislava

Institute of Chemical Technology, Prag

Agricultural University, Wroclaw

Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare

Prijava za stipendiju

Preduvjet za prijavu:

  • odslušana najmanje 2 semestra na PBF-u

Dužina boravka:

  • studijski boravak: 3-4 mjeseca
  • kraći boravak u okviru završnog rada ili disertacije: 1-2 mjeseca 

Stipendija:

  • stipendija se dobiva od gostujuće države
  • visina stipendije ovisi o državi u koju putujete (stipendije su prilagođene prosječnim životnim troškovima u pojedinoj državi)
  • putne troškove pokriva Agencija za mobilnost i programe EU (povratna karta autobusnog ili željezničkog prometa)
  • svi CEEPUS stipendisti oslobođeni su plaćanja školarine na gostujućem fakultetu

Rokovi za prijavu:

  • do 15. svibnja – zaprimanje prijava za zimski semestar
  • do 1. listopada – zaprimanje prijava za ljetni semestar + FREEMOVER prijave

Sve informacije vezane uz CEEPUS stipendije mogu se dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju PBF-a ili kod koordinatora mreže HR-0306 prof. dr. sc. Vladimira Mrše (vmrsa@pbf.hr).

{* *}