1. Studentski zbor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

Studentski zbor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

studzbor_pbf

Studentski zbor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PBF) Sveučilišta u Zagrebu je predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima PBF-a te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. To je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja je u svome djelovanju samostalna. Djeluje na fakultetskoj razini, gdje izabrani predstavnici sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća.

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Hrvatski sabor 2007. godine donosi Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007). Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Ovim se Zakonom uređuje pravo studenata na predstavljanje u tijelima visokih učilišta, pravo na udruživanje i djelovanje studentskih organizacija na visokim učilištima, studentski izbori, izbor i djelovanje studentskog pravobranitelja te druga pitanja vezana uz djelovanje studentskih organizacija. Studentski zbor se ustrojava i djeluje na način predviđen ovim Zakonom i općim aktima visokog učilišta i studentskog zbora. Ustrojava se na visokom učilištu i to kao studentski zbor sveučilišta, studentski zbor veleučilišta i studentski zbor visoke škole. Ukoliko visoko učilište ima sastavnice, na njima djeluje studentski zbor sastavnice. Na razini Republike Hrvatske ustrojava se Hrvatski studentski zbor kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta.

Članovi Studentskog zbora PBF-a su studenti upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije PBF-a, koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor PBF-a. Izbori se održavaju svake dvije akademske godine, a svi studenti fakulteta mogu birati i biti birani. Članstvo u Studentskom zboru PBF-a je dobrovoljno. Studentski zbor ima 11 članova, koji biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora PBF-a te imenuje studentskog pravobranitelja. Zbor bira svoje predstavnike/članove Fakultetskog vijeća PBF-a te imenuje predstavnike u različite odbore na Fakultetu, od kojih su najvažniji Odbor za nastavu i Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Predsjednik Studentskog zbora PBF-a istovremeno je i predstavnik studenata PBF-a u Skupštini studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, kojeg čine predsjednici svih studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Glavne zadaće Studentskog zbora PBF-a su briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava, razmatranje problematike studiranja, reforme studija i ostala pitanja važna za položaj studenata i kvalitetu studija na Fakultetu. Kroz Studentski zbor PBF-a studenti između ostalog vode brigu o ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, sporta, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente, davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata, poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini, sprječavanju svake diskriminacije studenata po bilo kojoj osnovi i zadovoljavanju studentskih potreba (stručna i znanstvena aktivnost, kultura, sport, standard i drugo). Ukratko, Studentski zbor PBF-a legalno i legitimno zastupa interese studentske populacije PBF-a na svim razinama.

Studentski zbor PBF-a je nositelj različitih studentskih projekata od kojih su najvažniji:

  • Tehnologijada (znanstveno-sportski skup studenata tehnoloških fakulteta);
  • MSST (Međunarodni skup studenata tehnologije);
  • Smotra Sveučilišta u Zagrebu;
  • Sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma;
  • Suradnja sa studentskim udrugama koje djeluju pri fakultetu: ASU PBF (Akademska sportska udruga “PBF”), PROBION (Udruga studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta)

 

Za dodatne informacije, kontakt i vijesti o aktivnostima udruge posjetite Facebook stranicu Studentskog zbora PBF-a.

7 pro, 2022.

Dragi profesorice i profesori,

kolegice i kolege,

od srijede do petka (12-14 h) dođite u Sobičak i isprobajte veličinu, te naručite svoju PBF hoodicu i majicu!

21 pro, 2021.

U tjednu od 13. do 17. prosinca 2021. godine studentske organizacije PBF-a (Studentski zbor, Akademska sportska udruga, Udruga PROBION i Studentska pivarska udruga) organizirale su Humanitarni Božićni tjedan PBF-a. Ove godine pripremili su različite događaje, te je svaki dan bio ispunjen aktivnostima, za svakog po nešto.

{* *}