Suvremeni procesi u proizvodnji slada i piva

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165597

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Toksinogene plijesni i njihovo suzbijanje u proizvodnji slada. Tehnološko-ekonomski aspekti zamjene slada s neslađenim sirovinama. Postupci uštede energije. Tehnološko-ekološki značaj recikliranja nusproizvoda. Aerobna propagacija pivskog kvasca. Mikrobiološka kontrola, primjena CIP-a i suzbijanje sekundarne kontaminanacije. Koloidna i biološka nestabilnost piva i postupci njene stabilizacije. Stabilnost okusa i mirisa. Problem mikotoksina u pivu. Postupci proizvodnje bezalkoholnih, niskoalkoholnih i laganih piva.

ISHODI UČENJA

  • razviti sustav za suzbijanje i nadzor aktivnosti toksinogenih plijesni u proizvodnji slada
  • razviti integralni sustav za rekuperaciju energije i reciklaciju nusproizvoda iz proizvodnje piva
  • kreirati integralni sustav za nadzor i održavanje mikrobiološke čistoće procesa proizvodnje piva odnosno osiguranje kvalitete piva
  • postaviti i voditi proces proizvodnje specijalnih vrsta (npr. bezalkoholnih, niskoalkoholnih ili dijetnih) piva

Nastava

 Predavanja: 15 sati

Seminari: 7,5 sati

Opis načina izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

  1. Esslinger H.M. Handbook of Brewing: Processes, Technology, Markets, 2009 Wiley -VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (G), 2009
  2. Priest F. G., Stewart G. G. Handbook of Brewing (2nd ed.), CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton (USA), 2006
  3. Bamforth C. W. Brewing - New technologies, Woodhead Publishing Limited, Cambridge (UK), 2006
  4. Dennis E. Briggs, D.E., Boulton C.A., Brookes P.A. Stevens R. Brewing: Science and Practice, Woodhead Publishing Limited, Cambridge (UK), 2004