prof.dr.sc. John Cullum

Suradnik

Predmeti

Suradnik

Životopis

Rođen sam 18. listopada 1953. godine u Chirku, Velika Britanija. Doktorirao sam 1978. godine na Zavodu za molekularnu biologiju, Sveučilišta u Edinburghu, Velika Britanija. Postdoktorske studije obavio sam na Sveučilištu u Freiburgu, Njemačka (od 1978. do 1980. godine) i na Max-Planck Institutu, Köln, Njemačka (od 1980. do 1981. godine). Kao gostujući znanstvenik proveo sam 3 mjeseca u laboratoriju prof. dr. sc. Davida Hopwooda, John Innes Institut, Norwich, Velika Britanija, radeći na projektu genetičke nestabilnosti u bakterija roda Streptomyces. U razdoblju od 1981. do 1987. godine bio sam predavač u Zavodu za primijenjenu molekularnu biologiju, Sveučilišta u Manchesteru, Velika Britanija. U znanstvenonastavno zvanje redoviti profesor (C4) izabran sam 1988. godine na Sveučilištu u Kaiserslauternu, Njemačka gdje predajem kolegije "Opća genetika", "Molekularna genetika" i "Bioinformatika". Moj znanstveni interes je na području strukture i stabilnosti genoma bakterija roda Streptomyces i bioinformatike genskih nakupina modularnih sekundarnih metabolita. Do sada sam objavio 50 znanstvenih radova u časopisima koje referira CC i 30 znanstvenih radova u zbornicima radova i znanstvenim knjigama.

{* *}