Predavanja i vježbe [15]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1027  1. Uvod u numeričku matematiku 90,53 kB 25.09.2013. 16:53
Broj preuzimanja: 13507  2. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami 157,42 kB 02.10.2013. 15:50
Broj preuzimanja: 729  3. Programiranje pomoću programskog paketa Mathematica 61,58 kB 04.10.2013. 14:28
Broj preuzimanja: 1025  4. Numeričke metode u linearnoj algebri 110,24 kB 18.10.2013. 15:24
Broj preuzimanja: 3520  5. Metoda najmanjih kvadrata 126,33 kB 18.10.2013. 15:24
Broj preuzimanja: 3922  6. Nelinearne jednadžbe i sustavi 232,31 kB 12.11.2013. 15:58
Broj preuzimanja: 3703  7. Interpolacija 243,74 kB 19.12.2013. 15:46
Broj preuzimanja: 968  8. Numeričko diferenciranje i integriranje 103,94 kB 10.01.2014. 13:56
Broj preuzimanja: 4065  9. Analitičke metode za približno rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi 63,68 kB 08.01.2009. 16:35
Broj preuzimanja: 5744  10. Linearne diferencijalne jednadžbe i Laplaceova transformacija 99,29 kB 10.01.2014. 14:11
Broj preuzimanja: 1362  11. Numeričke metode za obične diferencijalne jednadžbe 97,66 kB 10.01.2014. 14:11
Broj preuzimanja: 636  12. Shema konačnih razlika za parcijalne diferencijalne jednadžbe 94,85 kB 14.01.2014. 16:18
Broj preuzimanja: 2352  13. Optimizacija 64,23 kB 13.02.2009. 17:34
Broj preuzimanja: 3278  Naslovnica i sadržaj 34,86 kB 29.01.2007. 16:19
Broj preuzimanja: 2174  Literatura 15,07 kB 29.01.2007. 17:35