Fiziologija industrijskih mikroorganizama

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53222

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Metode u fiziologiji industrijskih mikroorganizama
 2. Biomembrane, transport, bioenergetika, struktura stanice industrijskog mikroorganizma
 3. Katabolizam i anabolizam u stanicama industrijskih mikroorganizama. Sekundarni metabolizam kod nekih industrijskih mikroorganizama
 4. Regulacija metabolizma u stanicama industrijskih mikroorganizama
 5. Fermentacije i nepotpune oksidacije izvora ugljika kod tradicionalnih industrijskih mikroorganizama: proizvodnja mliječne kiseline, octene kiseline i limunske kiseline
 6. Regulacija metabolizma različitih ugljikohidrata u stanicama kvasca Saccharomyces cerevisiae

ISHODI UČENJA

 • samostalno interpretirati i prezentirati dostupne informacije o biokemijskim reakcijama i metaboličkim putevima te uspješno komunicirati problematiku mikrobne fiziologije stručnjacima i laicima.
 • objasniti primjenu određene (makro)molekule, odjeljka stanice ili cjelovite stanice mikroorganizma u bioprocesima za proizvodnju biotehnoloških proizvoda (npr. alkohola, kiselina, biomase, itd.).
 • objasniti formiranje elektrokemijskog gradijenta (kemiosmotski mehanizam) i načine pridobivanja metaboličke energije kao i mehanizme regulacije transporta kroz biomembrane (kemiosmotski prijenosnici, PTS, egzo- i endocitoza).
 • objasniti evoluciju i mehanizme regulacije različitih metaboličkih (kataboličkih i anaboličkih) puteva, posebno kod tradicionalnih industrijskih mikroorganizama (bakterija mliječne kiseline, bakterija octene kiseline, plijesni i kvasca Saccharomyces cerevisiae).
 • objasniti mehanizme prijenosa signala (globalne regulacijske mreže), posebno mehanizme regulacije ekspresije gena(represija glukozom, lac operon bakterije Escherichia coli, sinteza alarmona i funkcioniranje relaA/spoT modulona, sporulacija bakterija).
 • objasniti primjenu analitičkih metoda kojima se može pratiti ciljani događaj na nivou enzima, odjeljka stanice, cjelovite stanice ili biomase u bioreaktoru i primijeniti ih.
 • primijeniti selektivne uvjete i regulaciju metabolizma (neoksidativni metabolizam, nepotpune bioooksidacije, Pasteur-ov i Crabtree-jev učinak kod kvasca Saccharomyces cerevisiae, formiranje peleta) pri uzgoju i održavanju mikrooganizma kao i proizvodnji različitih proizvoda.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar -
T Terenske vježbe -

Obavijesti [14]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 57  Obavijest_o_pocetku_nastave 122,68 kB 19.09.2019. 09:31
Broj preuzimanja: 74  Literatura 70,28 kB 19.09.2019. 09:32
Broj preuzimanja: 30  Ishodi_učenja 213,53 kB 19.09.2019. 09:35
Broj preuzimanja: 57  Kalendar_nastave 126,43 kB 19.09.2019. 09:39
Broj preuzimanja: 73  Sustav_bodovanja_i_ocjenjivanja 95,96 kB 19.09.2019. 09:42
Broj preuzimanja: 56  Ogledna_ispitna_pitanja 62,15 kB 19.09.2019. 09:43
Broj preuzimanja: 73  Izvedbeni_plan_nastave_BPI 227,09 kB 19.09.2019. 09:45
Broj preuzimanja: 55  Izvedbeni_plan_nastave_MB 230,79 kB 19.09.2019. 09:48
Broj preuzimanja: 60  Termini_ispita 73,86 kB 23.09.2019. 10:58
Broj preuzimanja: 36  rezultati_prvog_parcijalnog_pismenog_ispita_2019_11_12 94,77 kB 03.12.2019. 15:44
Broj preuzimanja: 30  rezultati_PP1_PP2_PIUG_raspored_za_usmeni_2019_12_10 98,97 kB 15.12.2019. 16:00
Broj preuzimanja: 27  rezultati_pismenog_ispita_2020_01_30 66,96 kB 30.01.2020. 16:55
Broj preuzimanja: 17  rezultati_pismenog_ispita_2020_02_06 71,53 kB 06.02.2020. 16:28
Broj preuzimanja: 6  Obavijest_dodatni_rok_2020_04_24 290,11 kB 02.04.2020. 14:04

Nastavni materijali [4]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 649  Prirucnik_za_vjezbe 1,11 MB 19.09.2019. 09:51
Broj preuzimanja: 147  predavanja_I_dio 13,57 MB 19.09.2019. 12:04
Broj preuzimanja: 86  predavanja_II_dio 8,11 MB 22.10.2019. 12:45
Broj preuzimanja: 57  predavanja_III_dio 3,14 MB 02.12.2019. 16:31

Literatura

Literatura

1. Cooper, G. M., Hausmann, R. E., Stanica: molekularni pristup, 2010, copublished by ASM Press and Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, USA, (G. Lauc, ur.), Medicinska naklada d.o.o., Zagreb.
2. Alberts, B. i sur., The Cell, 1983, Garland Publishing, Inc., New York & London.
3. Lengeler, J.W., Drews, G., Schlegel, H.G., Biology of the Prokaryotes, 1999, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York.
4. Moat, A.G., Microbial Physiology, 1979, John Wiley & Sons, New York.
5. Industrial Microbiology and Biotechnology, 1999 (A.L. Demain, J.E. Davies, ur.) ASM Press, Washington.
6. Ikeda, M., Advances in biochemical engineering / biotechnology, 2003, vol. 79, Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 1-35.
7. Grupa autora: Biochemical Engineering Principles, 2006 (M. Berovič i A.W. Nienow, ur.) Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia.
8. Lakowicz, J.R., Pinciples of Fluorescence Spectroscopy, 1999, 2nd edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.