Fiziologija industrijskih mikroorganizama

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53222; 53241

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Metode u fiziologiji industrijskih mikroorganizama
 2. Biomembrane, transport, bioenergetika, struktura stanice industrijskog mikroorganizma
 3. Katabolizam i anabolizam u stanicama industrijskih mikroorganizama. Sekundarni metabolizam kod nekih industrijskih mikroorganizama
 4. Regulacija metabolizma u stanicama industrijskih mikroorganizama
 5. Fermentacije i nepotpune oksidacije izvora ugljika kod tradicionalnih industrijskih mikroorganizama: proizvodnja mliječne kiseline, octene kiseline i limunske kiseline
 6. Regulacija metabolizma različitih ugljikohidrata u stanicama kvasca Saccharomyces cerevisiae

ISHODI UČENJA

 • samostalno interpretirati i prezentirati dostupne informacije o biokemijskim reakcijama i metaboličkim putevima te uspješno komunicirati problematiku mikrobne fiziologije stručnjacima i laicima.
 • objasniti primjenu određene (makro)molekule, odjeljka stanice ili cjelovite stanice mikroorganizma u bioprocesima za proizvodnju biotehnoloških proizvoda (npr. alkohola, kiselina, biomase, itd.).
 • objasniti formiranje elektrokemijskog gradijenta (kemiosmotski mehanizam) i načine pridobivanja metaboličke energije kao i mehanizme regulacije transporta kroz biomembrane (kemiosmotski prijenosnici, PTS, egzo- i endocitoza).
 • objasniti evoluciju i mehanizme regulacije različitih metaboličkih (kataboličkih i anaboličkih) puteva, posebno kod tradicionalnih industrijskih mikroorganizama (bakterija mliječne kiseline, bakterija octene kiseline, plijesni i kvasca Saccharomyces cerevisiae).
 • objasniti mehanizme prijenosa signala (globalne regulacijske mreže), posebno mehanizme regulacije ekspresije gena(represija glukozom, lac operon bakterije Escherichia coli, sinteza alarmona i funkcioniranje relaA/spoT modulona, sporulacija bakterija).
 • objasniti primjenu analitičkih metoda kojima se može pratiti ciljani događaj na nivou enzima, odjeljka stanice, cjelovite stanice ili biomase u bioreaktoru i primijeniti ih.
 • primijeniti selektivne uvjete i regulaciju metabolizma (neoksidativni metabolizam, nepotpune bioooksidacije, Pasteur-ov i Crabtree-jev učinak kod kvasca Saccharomyces cerevisiae, formiranje peleta) pri uzgoju i održavanju mikrooganizma kao i proizvodnji različitih proizvoda.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar -
T Terenske vježbe -

Obavijesti [8]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 34  1_Obavijest_o_pocetku_nastave 178,61 kB 05.10.2023. 09:47
Broj preuzimanja: 37  2_Izvedbeni_plan_nastave 290,65 kB 05.10.2023. 09:47
Broj preuzimanja: 50  3_Kalendar_nastave 269,01 kB 05.10.2023. 09:48
Broj preuzimanja: 44  4_Ogledna_ispitna_pitanja 62,36 kB 05.10.2023. 09:48
Broj preuzimanja: 31  5_Sustav_bodovanja_i_ocjenjivanja 10,65 kB 05.10.2023. 09:49
Broj preuzimanja: 42  6_Obavijest_o_promjeni_predavanice_za_nastavu_utorkom 137,79 kB 05.10.2023. 12:30
Broj preuzimanja: 39  termini_ispita 62,11 kB 23.10.2023. 15:48
Broj preuzimanja: 46  rezultati_prvog_parcijalnog_pisanog_ispita_2023_11_02 97,44 kB 17.11.2023. 09:56

Nastavni materijali [6]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 123  predavanje_1 768,40 kB 05.10.2023. 09:49
Broj preuzimanja: 43  predavanja_2_3_4_5 7,43 MB 05.10.2023. 09:50
Broj preuzimanja: 40  prirucnik_za_vjezbe 1,30 MB 09.10.2023. 10:48
Broj preuzimanja: 45  predavanje_6 1,39 MB 16.10.2023. 12:25
Broj preuzimanja: 141  predavanja_7_8_9_10_11 6,50 MB 16.10.2023. 12:32
Broj preuzimanja: 113  predavanja_14_15_16_17_18_19 2,58 MB 15.11.2023. 14:32

Literatura

Literatura

1. Cooper, G. M., Hausmann, R. E., Stanica: molekularni pristup, 2010, copublished by ASM Press and Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, USA, (G. Lauc, ur.), Medicinska naklada d.o.o., Zagreb.
2. Alberts, B. i sur., The Cell, 1983, Garland Publishing, Inc., New York & London.
3. Lengeler, J.W., Drews, G., Schlegel, H.G., Biology of the Prokaryotes, 1999, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York.
4. Moat, A.G., Microbial Physiology, 1979, John Wiley & Sons, New York.
5. Industrial Microbiology and Biotechnology, 1999 (A.L. Demain, J.E. Davies, ur.) ASM Press, Washington.
6. Ikeda, M., Advances in biochemical engineering / biotechnology, 2003, vol. 79, Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 1-35.
7. Grupa autora: Biochemical Engineering Principles, 2006 (M. Berovič i A.W. Nienow, ur.) Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia.
8. Lakowicz, J.R., Pinciples of Fluorescence Spectroscopy, 1999, 2nd edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
{* *}