Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Uvod u biotehnologiju. Proizvodi dobiveni klasičnim biotehnološkim/fermentativnim postupcima: enzimi, organske kiseline, aminokiseline, vitamini, arome, bojila. Princip i primjena rDNA tehnologije u proizvodnji hrane biljnog porijekla. Primjena hormona u proizvodnji mesa i mlijeka. Transgene životinje i biljke u proizvodnji hrane-učinci na okoliš.  Biotehnološki postupci u analizi sastojaka hrane. Zakonska regulativa i utjecaj potrošača na kontrolu i promet GM hrane u Hrvatskoj, EU i svijetu.

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći:

  • definirati glavne karakteristike biotehnoloških postupaka pri proizvodnji hrane
  • analizirati primjenu rekombinantnih proteina u proizvodnji hrane životinjskog porijekla
  • obrazložiti dobivanje, primjenu i ograničenja primjene transgeničnih životinja i biljaka u proizvodnji hrane
  • procijeniti prednosti i nedostatke biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane
  • samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati u literaturi dostupne podatke vezane za problematiku proizvodnje hrane biotehnološkim postupcima te praćenje njene kvalitete i sigurnosti

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno x

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Shetty, K., Paliyat, G., Pometto A., Levin RE (2006) Food Biotechnology, 2nd edition, Taylor and Francis, London, New York
2. Kniewald, Z.(1993) Vitamini i hormoni-proizvodnja i primjena, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Van Broekhoven, A., Shapiro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production of Compounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
2. Kniewald, Z. (2000 )Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija ,Alfej d.o.o., Zagreb.
3. Recentni znanstveni radovi
{* *}