Interakcija molekula i receptora

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53260

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  • Signalne molekule i receptori

Interakcije organizma i okoline. Signalne molekule: citokini, faktori rasta, hormoni, neurotransmiteri, male molekule. Struktura i smještaj receptora u stanicama: receptori povezani s G-proteinima, receptorske tirozin-kinaze, receptori ionskih kanala, protein tirozin-kinaze.

  • Interakcije molekula i receptora-odabrani primjeri

Interakcije stanica-stanica i stanica-izvanstanični matriks. Vrste veza između stanica i okoline. Molekule ekstracelularnog matriksa-vrste i uloga. Vrste faktora rasta (EGF, FGF, VEGF, PDGF) i signalni putovi. Uloga faktora rasta u nastajanju tumora. Peptidni i steroidni hormoni -signalni putovi i učinci na stanicu.

Neurotransmisija i neuroregulacija u organizmu.Sinaptički prijenos.  Vrste neurotransmitera-acetilkolin, glutamat,  glicin, GABA, dopamin, serotonin, epinefrin. Neurodegenerativne bolesti (Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, multipla skleroza).Mehanizmi nastajanja karcinoma-signalni putovi. Razumijevanje signalnih putova kao temelj razvoja lijekova za tretman karcinoma (primjeri: Herceptin i Gleevec)

  • Stanična smrt (Apoptoza)

Apoptoza i uloga u organizmu.  Signalni put preko receptora smrti  i  mitohondrijski put apoptoze. Nekroza stanice. Metode određivanja apoptoze u stanicama-DNA elektroforeza, fluorescentna mikroskopija, protočna citometrija, određivanje kaspaza.

ISHODI UČENJA

  • definirati glavne signalne molekule i putove prijenosa signala u stanicama
  • opisati ulogu signalnih putova u različitim fiziološkim procesima 
  • povezati poremećaj u signalnom putu s nastankom specifične bolesti
  • procijeniti važnost interakcija molekula i receptora za razvoj terapijskih pripravaka
  • samostalno naći, interpretirati i primijeniti u literaturi dostupne spoznaje o istraživanjima i razvoju „pametnih“ lijekova

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 7,5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. G. Karp: Cell and molecular biology – concepts and experiments, John Wiley & Sons 2002.
2. L. W. Chang: Neurotoxicology – Approaches and Methods, Academic Press 1995.
3. Cooper GM: The Cell - a Molecular Approach, ASM Press, Washington, 2000
4. Grupa autora: Biological actions of extracellular ATP (ured. G.R. Dubyak) Annals of the New York Academy of Sciences vol 603., New York 1990.
5. Walsh G Pharmaceutical biotechnology: concepts and applications. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2007
6. Van Broekhoven, A., Shapuro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production of Compounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. J.D. Watson i sur.: Molecular biology of the cell, Garland Publishing Inc. 1983.
2. De Cuyper, M., Bulte, J.W.F. (2001) Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
{* *}