Biotehnološka primjena i tehnologija stanica sisavaca

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165635

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Stanice sisavaca primjenjuju se u proizvodnji  virusnih cjepiva, monoklonskih protutijela, terapijskih proteina poput eritropoetina i faktora koagulacije krvi te gonadotropnih hormona (FSH). Kako bi se razvili procesi s kulturama životinjskih stanica neophodno je poznavanje sastava i uloge i medija za uzgoj kao i metabolizma stanica u kulturi koji je znatno dereguliran u odnosu na in vivo uvjete.  U cilju dobivanja biološkog proizvoda ujednačene kvalitete potrebno je razviti proces u bioreaktorima (scale-up) te pratiti fizikalne i kemijske parametre, stabilnost proizvodne stanične linije te poznavati osnovne procese pročišćavanja i oblikovanja proizvoda. Također, uloga i važnost istraživanja primjene matičnih stanica u cilju obnove oštećenih tkiva i organa predstavlja važno područje primjene stanica sisavaca.

Kroz praktični dio ovog modula, studenti će koristiti osnovnu laboratorijsku opremu za uspostavljanje i uzgoj kultura životinjskih te pratiti glavne parametre rasta i metabolizma životinjskih stanica.

ISHODI UČENJA

  • definirati vrste kultura životinjskih stanica, ulogu, sastav i razvoj medija za uzgoj  te objasniti ključne fizikalne i kemijske parametre uzgoja i vođenja bioprocesa pomoću kultura životinjskih stanica
  • obrazložiti primjenu kultura stanica u komercijalnoj proizvodnji cjepiva, monoklonskih protutijela i rekombinantnih proteina
  • interpretirati glavna regulatorna pitanja proizvodnje biofarmaceutika pomoću kultura životinjskih stanica
  • provesti samostalno istraživanje u literaturi dostupnih podataka o područjima primjene i vođenja bioprocesa  s kulturama životinjskih stanica te prezentirati rezultate istraživanja
  • primijeniti stečena znanja i kritički razmišljati u cilju rješavanja problema u multidisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje bioprocesne proizvodnje pomoću kultura stanica sisavaca

Nastava

Predavanja: 10 h

Vježbe: 15 h

Način izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

  1. Freshney, RI: Culture of Animal Cells – a manual of basic technique, fourth edition, Wiley-Liss Inc., New York, 2000.
  2. Ozturk SS, Hu W-S: Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies. Taylor & Francis Group, New York, London, 2006
  3. Castilho LR, Moraes AM, Augusto EFP, Butler M: Animal Cell Technology: From Biopharmaceuticals to Gene Therapy, Taylor & Francis Group, New York, London, 2008
  4. Hauser H, Wagner R: Animal Cell Biotechnology in Biologics Production. Walter De Gruyter GmbH, Berlin, Munchen, 2015
{* *}