Prijenos signala receptorima u stanici

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165610

Opis predmeta

Međustanična komunikacija preduvjet je preživljavanja u svim organizmima i odgovorna je za procese diferencijacije, proliferacije, rasta i smrti stanice. U tim procesima sudjeluju brojne signalne molekule koje se vežu na površinske ili unutarstanične receptore te izazivaju određeni stanični odgovor. Poznavanje signalnih putova u stanici je osnova razvoja lijekova koji već imaju terapijsku primjenu (npr. Herceptin, Gleevec) kao i za otkriće potencijalno novih lijekova.

ISHODI UČENJA

  • definirati glavne signalne molekule i putove prijenosa signala u stanicama
  • opisati ulogu signalnih putova u različitim fiziološkim procesima
  • objasniti pristupe razvoja pametnih lijekova na temelju stečenih znanja o signalnim putovima u stanici
  • samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati u literaturi dostupne rezultate istraživanja problema u području razvoja odabranih terapijskih pripravaka

Nastava

Predavanja: 15 h

Seminar: 7,5 h

Način izvršavanja obveza: Seminarski rad i usmeni ispit

Literatura

  1. De Cuyper, M., Bulte, J.W.F. (2001) Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Nizozemska
  2. Van Broekhoven, A., Shapiro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production of Compounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Nizozemska
  3. Willars G.B., Challiss R.A. (2004) Receptor signal transduction protocols, Humana Press, Totowa, USA
  4. Dickson R.C., Mendenhall M.D. (2004) Signal transduction protocols, Humana Press, Totowa, USA
{* *}