Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za kandidate za radno mjesto)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

PBF će čuvati podatke koje ste dostavili s prijavom na natječaj/natječaje, uključujući ime i prezime, adresu, kontakt podatke, dosadašnje radno iskustvo, OIB, dokaze o kvalifikacijama i slično.

Koja je svrha i pravni osnov za obradu?

PBF će obrađivati osobne podatke koji su dio natječajnog postupka u svrhu identifikacije, obrade prijave na natječaj, verifikacije informacija, odlučivanja o zaposlenju i davanja povratne informacije.

Također možemo koristiti ili otkriti podatke za sljedeće statutarne svrhe ili svrhe javnog interesa:

  • sprječavanje ili otkrivanje prijevare
  • pomoć za prilagodbe vezane za invaliditet (koje vi zatražite)
  • za zadovoljavanje nacionalnih propisa
  • za istraživačke i statističke svrhe (pri čemu se osobni podatci nikada neće objavljivati)

Ako trebamo privolu za specifičnu uporabu vaših osobnih podataka, prikupit ćemo ju u primjereno vrijeme i možete ju povuči bilo kada. Nećemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje bilo kojeg automatiziranog donošenja odluke koji na vas može utjecati.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Vaši će se osobni podatci dijeliti sa zaposlenicima sukladno njihovome radnom mjestu te s članovima stručnih povjerenstava za provođenje postupka zapošljavanja.

Osim navedenoga, nećemo otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama.

Kako će se moji osobni podatci koristiti ako postanem zaposlenik?

Ako sklopite ugovor o radu s PBF-om, koristit ćemo vaše osobne podatke za svrhe objašnjenje na ovoj stranici.

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke koliko je potrebno/dovoljno za završavanje natječajnog postupka. Ako sklopite ugovor o radu, vaši će se podatci čuvati unutar osobnog dosjea. Ako ne sklopite ugovor o radu, natječajna dokumentacija čuvat će se 5 godina od završetka natječajnog postupka.

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravi, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu i tome ćete biti obaviješteni putem ove stranice i/ili sustava Merlin.