Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Videonadzor na Fakultetu odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Videonadzorom su pokriveni zajednički prostori Fakulteta: ulazni prostori, unutarnji hodnici i vanjski prostor dvorišta Fakulteta.

Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju na video snimaču najduže trideset dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu.

Snimke koje su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, pohranit će se na optički disk i čuvati do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Dekan, kao ni bilo koja druga osoba, ne smije koristiti podatke o osobama prikupljene sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Fakulteta i druge osobe po njegovu ovlaštenju.