Kako PBF koristi vaše osobne podatke (za osobe koje su završile neku razinu studija na PBF-u)

Što je osobni podatak?

„Osobni podatak” je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Tko će obrađivati moje osobne podatke?

Ovdje objavljenje informacije odnose se na korištenje, dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka od strane PBF-a.

Koji će se osobni podatci obrađivati?

Nakon što završite studij, sve za njega vezane informacije trajno se pohranjuju u vašem osobnom dosjeu. U pravilu PBF neće koristiti te podatke osim na vaše traženje ili traženje drugih organizacija koje dokažu pravni interes. Navedeno se prvenstveno odnosi na provjeru autentičnosti diploma.

Nakon što završite studij, uz vašu privolu, PBF će prikupljati vaše kontakt podatke.

Podatci o vašem završnom/diplomskom radu odnosno disretaciji javno su dostupni putem repozitorija Dabar, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokoim obrazovanju.

Koja je svrha obrade?

PBF će obrađivati osobne podatke u svrhu:

  • kreiranja e-mailing liste završenih studenata (uz privolu)
  • provođenja dobrovoljnih istraživanja (o zapošljavanju, studijskim programima i sl.)
  • uključivanja u postupke vanjskih vrjednovanja PBF-a
  • obavještavanja o događanjima, natječajima i sl.

Vi u potpunosti odlučujete hoćete li se uključiti u bilo što od navedenoga. Ako trebamo privolu za specifičnu uporabu vaših osobnih podataka, prikupit ćemo ju u primjereno vrijeme i možete ju povuči bilo kada. Privolu ćemo u pravilu tražiti za dodavanje na mailing-listu s objašnjenjem svrhe njena korištenja.

Nećemo koristiti vaše osobne podatke za provođenje bilo kojeg automatiziranog donošenja odluke koji na vas može utjecati.

S kime će se moji osobni podatci dijeliti?

Vaši će se osobni podatci dijeliti sa zaposlenicima uključenima u ispunjavanje svrhe obrade podataka, sukladno njihovome radnom mjestu.

Nećemo objavljivati ili otkrivati vaše osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama, osim na vaše traženje ili uz vašu privolu ili kada je to za vas od vitalnog značaja (npr. u hitnoj situaciji).

Kako mogu pristupiti svojim osobnim podatcima?

Imate pravo pristupiti svojim osobnih podatcima kojima raspolaže PBF. Detalji o tome objavljuju se na ovoj stranici.

Također imate pravo tražiti ispravak bilo koji netočni osobni podatak koji o vama imamo, izbrisati osobni podatak, ograničiti obradu, protiviti se obradi i primiti elektroničku kopiju osobnih podataka koje ste nam u nekome trenutku dali.

Koliko dugo se čuvaju moji osobni podatci?

Čuvamo vaše osobne podatke unutar vašeg studentskog dosjea, trajno.

Informacije o tome koliko se dugo različite vrste podataka čuvaju na PBF-u dostupne su u Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Prehrameno-biotehnološkog fakulteta.

Podatci za čije nam korištenje dajete privolu (kontaktni podatci i podatci iz istraživanja) čuvaju se dokle god traje svrha njihove obrade odnosno dokle god za njihovo korištenje imamo vašu privolu.

Koga mogu kontaktirati?

Ako imate pitanje o načinu korištenja vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko svoje pravo, molimo pročitajte mrežne stranice o zaštiti podataka. Za daljnju pomoć molimo kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu žaliti?

Ako niste zadovoljni s načinom obrade i čuvanja vaših podataka ili našim odgovorom na vaš zahtjev, imate pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mijenja li se ova mrežna stranica?

Ova je stranica posljednji put izmijenjena u svibnju 2018. Revidira se kada je potrebno, a minimalno jednom godišnje. Sve će se promjene objaviti na ovome mjestu i tome ćete biti obaviješteni putem ove stranice i/ili sustava Merlin.