Obavijesti o provedenom postupku javnog natječaja

dot PBF_logo

Odluka o neizboru kandidata: radno mjesto III. vrste: kontrolor; internog naziva: Tehnički suradnik na poslovima uzorkovanja u Centru za kontrolu namirnica

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto Kontrolor – Ivana Cvrlje Kušanić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica - Nerina Krnjak

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto položaja III. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj evidencije dugotrajne imovine, internog knjigovodstva i likvidature putnih naloga na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto – položaj II. vrste: voditelj (šef) ispostave u Uredu za poslijediplomske studije u Jedinici za opće poslove; interni naziv: voditelj Ureda za poslijediplomske studije Mateja Jalušić, mag. nov.

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova – Glavni tajnik fakulteta Doriana Uroda

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto položaja II. vrste složenosti poslova – voditelj (šef) ispostave Ivan Šajnović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto viši stručni savjetnik interni naziv: voditelj ljudskih resursa Marko Radoš

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto voditelj pravnih i općih poslova Sandra Pleša Bebek

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asitenta Martina Banić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asitenta Ana Slišković

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asitenta Manuela Panić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto čistačica u Centru za kontrolu namirnica Jelena Tarade

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto viši administrator u Centru za kontrolu namirnica Nikolina Combaj

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj  Ureda za javnu nabavu Doriana Uroda

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj Odjela za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe Nataša Cerovečki

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto stručni savjetnik Karmen Živković

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto voditelj obračuna plaća Marija Gavran

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asitenta Marina Sekulić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Nenad Marđetko

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto izvanrednog profesora Marija Badanjak Sabolović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto izvanrednog profesora Davor Valinger

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica Marjana Grbavac

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda dr. sc. Marina Miletić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Mislav Herceg

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto voditelj evidencije dugotrajne imovine, internog knjigovodstva i salda konti dobavljača Katarina Krstanović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Iva Šarić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Anja Damjanović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj Ureda za upravljanje kvalitetom Jelena Rožić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Luka Popović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Mladen Tomislav Dananić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica Renata Šikić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Mirna Tadić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Domagoj Gabrić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Tea Martinić Cezar

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta na projektu Karmen Jurković

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta na projektu Josipa Dukić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta na projektu Tomislava Grgić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta na projektu Kristina Radoš

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta na projektu Martina Bagović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto informatički referent Tibor Pandurović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Vjeran Brodar

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto ISPITIVAČ Monika Kovačević

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Marina Žgela

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Mateja Lozančić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica Mirela Spivak

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto izvanrednog profesora doc.dr. sc. Igor Stuparević

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto izvanrednog profesora doc. dr. sc. Ana Bielen

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto redovitog profesora prof. dr. sc. Sandra Balbino

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto – Voditelj Ureda za projekte i međunarodnu suradnju Maja Cipek

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto – administrator projekta Tanja Jakovljević

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto računovodstveni referent – administrator projekata Josipa Čmajne

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Željka Mirković

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto redovitog profesora Mirjana Čurlin

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto kontrolor Marina Kljajić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Anita Pušek

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Veronika Gunjević

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto asistenta Tea Sokač

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Marko Nuskol

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica Sarafina Filipović

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik Maja Valentić

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto spremačica Mirela Spivak

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Iva Čanak

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Blanka Ljubas

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto poslijedoktoranda Dorotea Grbin

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto ispitivač IV

Obavijest o provedenom postupku javnog natječaja i odabranom kandidatu za radno mjesto tehnički suradnik

{* *}