Pakiranje hrane

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53282

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Definicije, klasifikacija i podjela ambalaže (osnovna, s aspekta: otpada, rukovanja, vrste materijala). Funkcije i značaj pakiranja. Materijali (drvo, staklo, metal, papir, plastika, složeni ambalažni materijali, biorazgradljiva i jestiva ambalaža). Proizvodnja materijala. Metode prerade (injekcijsko prešanje, puhanje, lijevanje, ekstruzija, kalendiranje, istezanje folija, duboko izvlačenje, spajanje; izrada dvodijelnih i trodijelnih limenki; izrada staklenki, plastenki). Strojevi za omatanje i pakiranje. Ambalažni oblici: omoti, vreće i vrećice, kutije, sanduci, bačve, kante, boce, limenke, staklenke, plastenke, tube, čaše. Čepovi i zatvarači. Sustavi pakiranja prema vrsti proizvoda. Metode pakiranja hrane: aseptičko pakiranje, vakuum pakiranje, pakiranje u kontroliranoj/modificiranoj atmosferi, aktivna i inteligentna ambalaža, ambalaža za mikrovalne pećnice (susceptori). Interakcija hrana-ambalaža (korozija, migracija, propusnost na plinove i vodenu paru). Rukovanje i transport. Vrste transporta. Skladišta. Zakonska regulativa (RH, EU) materijala koji dolaze u dodir s hranom. Ambalaža i okoliš (ambalažni otpad i reciklaža).

ISHODI UČENJA

  1. Primjeniti odgovarajuće analitičke metode u karakterizaciji različitih ambalažnih materijala
  2. Protumačiti prednosti aseptičnog pakiranja pred drugim metodama pakiranja
  3. Primijeniti vakuumsko pakiranje na odgovarajući prehrambeni proizvod
  4. Primijeniti pakiranje u modificiranoj atmosferi na odgovarajući prehrambeni proizvod
  5. Navesti primjere aktivnog i inteligentnog pakiranja i njihovu upotrebu kod pakiranja određenog proizvoda
  6. Objasniti posljedice interakcije hrane u dodiru s ambalažnim materijalom
  7. Obrazložiti prednosti i nedostatke korištenja mogućih ambalažnih materijala i metoda pakiranja za odabrani proizvod
  8. Obrazložiti moguću interakciju odabranog proizvoda sa svakim od navedenih ambalažnih materijala

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar  
T Terenske vježbe  
 

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.
2. GALIĆ K., CIKOVIĆ N., BERKOVIĆ K. "Analiza ambalažnog materijala", izdavač: Hinus, Zagreb, 2000.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Robertson, G. L. Food Packaging – Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013.
2. Lee D.S., Yam K.L., Piergiovanni L. – Food Packaging Science and Technology, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2008.
{* *}