Trajnost upakiranih proizvoda

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239620; 53298

Opis predmeta

Opći zahtjevi za analizom trajnosti. Utjecaj vanjskih čimbenika na trajnost hrane. Protokol ispitivanja roka trajnosti. Studija izazova. Ubrzani test trajnosti. Potvrdna studija trajnosti. Praćenje roka valjanosti. Čimbenici koji utječu na propusnost ambalaže i rok trajnosti proizvoda. Propusnost ambalaže na: plinove; vodenu paru. Omjer permabilnosti (selektivnost materijala). Migracija u sustavu hrana-ambalaža. Trajnost s obzirom na: Povećanje udjela vlage; Gubitak vlage. Utjecaj reakcija oksidacije na trajnost hrane upakirane u polupropusnu ambalažu. Kinetički model. Određivanje trajnosti hrane čuvane u hladnjaku i zamrzivaču. Preporučeni udio plinova za pakiranje hrane u MA, u ovisnosti o proizvodu: svježe voće i povrće: brzina respiracije; brzina stvaranja etilena. Održivost i razvoj novih materijala za pakiranje hrane te njihov utjecaj na rok trajnosti. Primjeri određivanja trajnosti prehrambenih proizvoda. Definiranje i podjela zadataka. Seminarska izlaganja studenata.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
S Seminar 15

 

Literatura

Obvezna literatura:

1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.UJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.
2. STEEL R., (ured.) Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publiching Limited and CRC Press LLC,2004.

 Preporučena literatura: 

1. ROBERTSON, G. L. Food Packaging – Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., New York 2013.
{* *}